OVER ONS

Solidity Advies

algemeen

Onder de naam Solidity Adviesbureau zorgt Aryan van de Maat voor een solide bedrijfsvoering, integraal management en (subsidie/beleids)advies aan professionele dienstverlenende organisaties in de publieke- en semi publieke sector.

 

Solidity Advies heeft inmiddels 10 jaar ervaring in het aansturen van complexe bedrijfsvoerings- en veranderingsprocessen, meestal in een control of adviseursfunctie. Resultaat halen op een adequate en innovatieve wijze is onze natuurlijke opdracht. Heeft uw (semi) non profit organisatie een nieuwe impuls nodig? Is het tijd voor solide bedrijfsvoering of projectmanagement? Nieuwe subsidiestromen? Nieuwe organisatiestructuur?  Accountmanagement bedrijven?      Neem dan contact op!

 

Solidity Advies ontwikkelt en vernieuwt (financieel) beleid, implementeert een solide bedrijfsvoering, verandert projectorganisaties, begeleidt bestuurlijke samenwerkingsprocessen en voert (evaluatie)onderzoek uit. Samen met de opdrachtgever wordt de vraag achter de vraag duidelijk gemaakt, wordt de verbinding met de betrokken partijen gemaakt en innovatieve oplossingen geboden. 

 

Opdrachtgevers zijn provincies, gemeenten, regio's, waterschappen, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, stichtingen, onderwijsinstellingen en private partijen die opereren in het publieke en semi publieke domein. 


Bedrijfsvoering

MiSsie en visie

De missie van Solidity Advies is om met zo weinig mogelijk middelen en tijd organisaties succes te laten hebben door mensen en middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten en organisaties te stimuleren het beste uit zichzelf te halen.

 

Solidity Advies is pas tevreden als de opdrachtgever verder kan met het geleverde resultaat.

 

SOLIDITY (in control)

Vrijheid in de organisatie betekent dat organisaties sneller moeten reageren, hetgeen gewijzigde (strategische) doelstellingen en financiële risico’s met zich meebrengt. De ontwikkeling van een solide interne beheersing staat of valt met het vinden van een juiste balans tussen het volledig ‘in control’ zijn en de meer op gedrag gerichte ‘soft controls’. Dit vraagt een goede interne samenwerking en geaccepteerde, efficiënte en verantwoorde interne beheersing.

Projectmanagement

PASSie

Solidity Advies heeft een sterke passie voor het openbaar bestuur met al haar facetten. Solidity Advies helpt haar opdrachtgevers hun ambities waar te maken, hun bedrijfsvoering op orde te krijgen en beleids- en financiële vraagstukken te doorgronden. Solidity Advies is sterk in het creëren van innovatieve oplossingen door partijen (Overheid, Onderwijs, Onderzoeksinstellingen en Ondernemers) met elkaar te verbinden en in beweging te brengen. Resultaat: solide bedrijfsvoering, strategisch financieel beleid en versnellen van bureaucratische processen.   • PROJECTMANAGEMENT

  • RISICOMANAGEMENT

  • BELEIDSONTWIKKELING


  • ACCOUNTMANAGEMENT

  • CONTRACTMANAGEMENT

  • SUBSIDIEADVIES


  • BEDRIJFSVOERING

  • BELEIDSADVIES

  • INTERIM-MANAGEMENT